ประกาศราคากลางจ้างสำรวจออกแบบสำหรับโครงการขุดลอกและบำรุงรักษาแม่น้ำสายหลักที่แม่น้ำชี แม่น้ำมูล แม่น้ำเลย และแม่น้ำสงคราม รวมระยะทาง ๓๕๐ กิโลเมตร สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ ๘ จังหวัดขอนแก่น

วันที่:07 กุมภาพันธ์ 2563

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ