ประกาศยกเลิกผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาแพปฏิบัติงานบำรุงรักษาเครื่องหมายการเดินเรือ

ประกาศยกเลิกจ้างเหมาเครนปฏิบัติงานบนแพบำรุงรักษาเครื่องหมายการเดินเรือ
ในเขตปฏิบัติงานจังหวัดชลบุรี (วันที่ 5 – 6
 ตุลาคม 2560) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่:04 ตุลาคม 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ