ประกาศยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี ตำบลโพธิ์พระยา อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ๑ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่:10 พฤศจิกายน 2563

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ