ประกาศผู้ยื่นซองสอบราคา เรื่อง ผลการพิจารณาเอกสารส่วนที่ 1 ของผู้ยื่นซองสอบราคาจ้างเหมาติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเขื่อนกันทรายและคลื่น บริเวณปากร่องน้ำคลองท่าเสม็ด อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

วันที่:13 พฤษภาคม 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ