ประกาศผู้ยื่นซองสอบราคา เรื่อง ผลการพิจารณาเอกสารส่วนที่ 1 ของผู้ยื่นซองสอบราคาจ้างเหมาจัดทำระบบฐานข้อมูลวิศวกรรมและระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) จากระบบฐานข้อมูลการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารทางน้ำภายในประเทศชายฝั่งทะเลและระหว่างประเทศ กรุงเทพมหานคร

วันที่:15 พฤศจิกายน 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ