ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างเหมาซ่อมทำเครื่องปรบอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔.๑.๓๓/๔๘ จำนวน ๑ เครื่อง บริเวณอาคาร ๑ ชั้น ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่:28 กุมภาพันธ์ 2563

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ