ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเครื่อง 15W40 จำนวน 2 ถัง เพื่อใช้ปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำฝาง ตำบลท่าตอน และตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่:04 มกราคม 2564

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ