ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อทุ่นเครื่องหมายการเดินเรือ พร้อมอุปกรณ์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑.๕ เมตร จำนวน ๖ ชุด (๒๗.๑๑.๒๒.๐๒ ) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:17 ธันวาคม 2558

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ