ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือฝึกวิสูตรสาคร (25.11.15.02) จำนวน 56 รายการ (25.11.15.02) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


วันที่:21 มกราคม 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ