ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสักหมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๗ ตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี (๘๑.๑๐.๑๕.๐๗) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


วันที่:09 กุมภาพันธ์ 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ