ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำวัง ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน ถึงตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง (๗๒.๑๔.๑๒.๐๖) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:10 กุมภาพันธ์ 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ