ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า ข.11 (เรือหัวขุดสว่านท่อส่งดินขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 นิ้ว) และเรือเจ้าท่า 211 (เรือพี่เลี้ยง) รวม 61 รายการ (25.11.15.02) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


วันที่:10 กุมภาพันธ์ 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ