ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือชลธารานุรักษ์ จำนวน ๕๑ รายการ (๒๕.๑๑.๑๕.๐๒) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


วันที่:23 กุมภาพันธ์ 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ