ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขุดลอกร่องน้ำชายฝั่งทะเลที่ร่องน้ำทะเลสาบสงขลา (๗๒.๑๔.๑๒.๐๖ ) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


วันที่:25 กุมภาพันธ์ 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ