ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาดไม่ต่ำกว่า ๙ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี จำนวน ๒๐ คัน (๒๕.๑๐.๑๖.๐๔) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

วันที่:20 มิถุนายน 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ