ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเลที่ร่องน้ำคลองโคกเคียน ตำบลโคกเคียน จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:28 ตุลาคม 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ