ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างเหมาจัดทำระบบฐานข้อมูลวิศวกรรมและระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) จากระบบฐานข้อมูลการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารทางน้ำภายในประเทศชายฝั่งทะเลและระหว่างประเทศ กรุงเทพมหานคร

วันที่:30 พฤศจิกายน 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ