ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเลที่ร่องน้ำนราธิวาส ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส (๗๒.๑๔.๑๒.๐๖)โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:31 มีนาคม 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ