ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์กระบะบรรทุก 4 ล้อ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเจาะจง หน่วยปฏิบัติขุดลอกแม่น้ำท่าจีน ต.บาตาเถร อ.สองพี่น้อง ่จ.สุพรรณบุรี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์กระบะบรรทุก 4 ล้อ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเจาะจง หน่วยปฏิบัติขุดลอกแม่น้ำท่าจีน ต.บาตาเถร อ.สองพี่น้อง ่จ.สุพรรณบุรี ่จำนวน  29 วัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางอรนุข มณีสม เป็นเงินทั้งสิ้น 24,650 บาท

วันที่:01 พฤศจิกายน 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ