ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดพิมพ์เอกสารดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๔๙ จำนวน ๓๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจะจง


วันที่:21 พฤศจิกายน 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ