ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการที่หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำยมโดย หนองข้าวเหนียว บางหัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่:21 พฤศจิกายน 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ