ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทุ่นเครื่องหมายการเดินเรือ พร้อมอุปกรณ์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร จำนวน ๑๐ ชุด ด้วยวิธีีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:07 ธันวาคม 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ