ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 6.000 ลิตร หน่วยปฏิบิติงาขุดลอกแม่น้ำเจ้าพระยา ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 6.000 ลิตร หน่วยปฏิบิติงาขุดลอกแม่น้ำเจ้าพระยา ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด โพธิ์ทองปิโตรเลียม เป็นเงิน 159,780 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใช้งานเรือเจ้าท่า ข.27 และเรือเจ้าท่า 227

วันที่:08 ธันวาคม 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ