ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ หน่วยปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืชแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองสาขา จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อใช้ในเรือเจ้าท่าชุด ผ.1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ  จำนวน 2 รายการ หน่วยปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืชแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองสาขา  จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อใช้ในเรือเจ้าท่าชุด ผ.1 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ร้านธนูรวมวัสดุ จำนวนเงิน 19,000 บาท

วันที่:13 ธันวาคม 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ