ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครืื่องยนต์พร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Marine Gen.Set) ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๕ KVA ๓๘๐ V ๕๐ Hz ที่ความเร็วรอบ ๑,๕๐๐ RPM พร้อมติดตั้งเรือเจ้าท่า ข.๖ กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

วันที่:14 ธันวาคม 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ