ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหล่อลื่น จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยปฏฺิบัติงานขุดลอกร่องน้ำคลองควายกลาง (ร่องใน) อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

วันที่:15 มกราคม 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ