ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล B๗ จำนวน ๖,๐๐๐ ลิตร เพื่อใช้กับเรือเจ้าท่า ข.๕ และเรือเจ้าท่า ๒๕ สำหรับการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำอ่าวทึง (ร่องนอก) จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉาพเจาะจง

วันที่:10 กุมภาพันธ์ 2564

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ