ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล B7 จำนวน 2,000 ลืตร สำหรับรถขุด ขก.3 เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกลำท่ากี่ ต.ดอนโอง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่:11 กุมภาพันธ์ 2564

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ