ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่าเรือโดยสารท่าช้าง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ด้วยวิํธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:19 มีนาคม 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ