ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกดวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเล Sand By Passing ร่องน้ำนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


วันที่:28 กันยายน 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ