ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องหยั่งน้ำหาความลึกระบบดิจิตอล ชนิดความถี่เดียวพร้อมอุปกรณ์ครบชุด กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:26 ตุลาคม 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: นางสาวเสาวณ ีย์ อุตสาห์

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ