ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น เรื่องปัญหากฎหมายการขนส่งภายในประเทศ และการขนส่งสาธารณะ กับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ จำนวน ๘๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่:15 มีนาคม 2564

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ