ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 3,000 ลิ่ตร เพื่อใช้ใน รถขุด อย.4

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 3,000 ลิ่ตร เพื่อใช้ใน รถขุด อย.4 หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำท่าจีน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี จำนวนเงิน 75,030 บาท ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก บ.ซี.เจ.รุ่งเรือปิโตรเลียมจำกัด

วันที่:07 มกราคม 2562

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ