ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาศึกษาการเข้าร่วมอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการควบคุมและจัดการน้ำอับเฉาและตะกอนจากเรือ ค.ศ. ๒๐๐๔ โดยวิธีคัดเลือก

วันที่:21 มีนาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: นางสาวเสาวณ ีย์ อุตสาห์

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ