ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจำนวน ๑๐ รายการ และกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน ๖๐ ใบ สำหรับการประชุมคณะกรรมการประสานการดำเนินการตามความตกลงว่าด้วยการเดินเรือพาณิชย์ในแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง (JCCCN) ครั้งที่ ๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่:27 มีนาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ