ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปากกาลูกลื่น จำนวน ๗ โหล และกระเป๋าเพื่อใส่เอกสาร จำนวน ๘๑ ใบ สำหรับผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามแผนการจัดความรู้ (KM) ของกองวิศวกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่:08 พฤษภาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ