ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุหล่อลื่น จาระบี จำนวน 10 ถัง สำหรับรถขุด ขก.2 เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกลำสะแทด ต.กระชอน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่:13 พฤษภาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ