ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ สำหรับรถขุด ขก.1 เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกลำสะแทด ต.กู่สวนแตง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่:22 พฤษภาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ