ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดพิมพ์เอกสาร จำนวน ๓๕ ชุด สำหรับการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่:25 กันยายน 2562

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ