ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ สำหรับเรือเจ้าท่า ส.2 ในการปฏิบัติราชการตรวจซ่อมบำรุงรักษาทุ่นเครื่องหมายการเดินเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่:29 เมษายน 2564

เข้าชม:

Post View : 3

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ