ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 8,000 ลิตร ใช้กับหน่วยปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืชฯ จ.พระนครศรีอยุธยา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 8,000 ลิตร ใช้กับหน่วยปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืชฯ จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวนเงิน 209,040 บาท จากห้างหุ้นส่วนจำกัด โพธ์ทอง ปิโตรเลียม

วันที่:18 พฤศจิกายน 2562

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ