ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๑๒ รายการ สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนทางความรู้ในภูมิภาคเอเชีย เกี่ยวกับกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการทางทะเล ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่:18 ธันวาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ