ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมทำเรือเจ้าท่า ป.๑๐๑ เรือเจ้าท่า ป.๑๐๒ เรือเจ้าท่า ป.๑๐๓ และเรือเจ้าท่า ป.๑๐๔ จำนวน ๑๒๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:05 มีนาคม 2563

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: นางสาวเสาวณ ีย์ อุตสาห์

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ