ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟท์ อาคารเรียน คสล.สูง ๖ ชั้น ระยะเวาลา ๑ ปี (ไม่รวมค่าอุปกรณ์ และอะไหล่) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่:07 พฤษภาคม 2563

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ