ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 36000 บีทียู แบบแยกส่วน ชนิดแขวน พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง

วันที่:22 มิถุนายน 2563

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ