ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจาระบี จำนวน 4 ถัง สำหรับรถขุด ชม.7 เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกลำเชียงไกร ต.ด่านจาก อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่:30 กรกฎาคม 2563

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ