ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกลำเชียงไกร ต.ด่านจาก อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่:07 สิงหาคม 2563

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ