ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมทำเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ SAMSUNG และเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS) ขนาด ๕๐๐ VA ยี่ห้อ Leonics ACURA จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่:17 กันยายน 2563

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ