ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่จัดงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ประสานงานและแลกเปลี่ยนหรือเชื่อมโยงข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาระหว่างกรมเจ้าท่ากับกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีฉพาะเจาะจง

วันที่:18 กันยายน 2563

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ