ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ สำหรับติดตั้งประจำเรือตรวจการณ์สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ จำนวน ๒๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่:19 ตุลาคม 2563

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ